Se face cautarea...
11 decembrie 2013
miercuri, decembrie 11, 2013

Informatii utile pentru beneficiarii de bilete si abonamente RAT gratuite

Regia Autonomă de Transport (RAT) Braşov începe din data de 16 decembrie 2013 distribuţia abonamentelor lunare gratuite pentru transportul public de pe raza municipiului Braşov pentru beneficiarii mai multor legi speciale, în conformitate cu procedurile Casei Naţionale de Pensii Publice.

Pentru perioada 16 decembrie 2013 – 10 ianuarie 2014, se va organiza această procedură de distribuţie, în patru puncte din oraş, în zilele lucrătoare, cu orare suficient de extinse, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor acestor drepturi. S-au luat toate măsurile necesare pentru ca abonamentele să fie distribuite cât mai rapid, cu timp de aşteptare cât mai redus. Începând cu data de 13 ianuarie 2014, aceste documente se vor elibera doar de la punctul de distribuţie aflat la sediul RAT Braşov, pe strada Hărmanului nr. 49”.


RAT va elibera abonamentele gratuite beneficiarilor prevederilor:

- Decretului-lege nr. 118/1999, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;
- Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 214/1999, privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada 16 decembrie a.c. – 10 ianuarie 2014, RAT Braşov menţine cele patru puncte de distribuţie, fiecărui punct fiindu-i arondate mai multe zone, după cum urmează: - cap linie Tocile: pentru beneficiarii domiciliaţi în zonele Şchei, Centru vechi, Centru Civic, Poiana Braşov;
- cap linie Municipal: pentru beneficiarii domiciliaţi în zonele Bartolomeu, Tractorul, Rulmentul, Stupini, Griviţei, 13 Decembrie;
- cap linie Roman: pentru beneficiarii domiciliaţi în zonele Astra, Valea Cetăţii, Noua, Dârste, Uzina 2;
- sediu RAT: pentru beneficiarii domiciliaţi în zonele Triaj, Craiter, Florilor, Gară, Hărmanului, Scriitorilor.

Arondarea la centrele de distribuţie realizată la nivel de străzi este disponibilă pe site-ul RAT, respectiv www.ratbv.ro, precum şi la cele patru puncte de distribuţie.

Programul de lucru al punctelor de distribuţie a abonamentelor va fi de luni până vineri, între orele 8.00 şi 16.00. În zilele de 27 decembrie a.c. şi 03 ianuarie 2014 nu se vor elibera abonamente.

Documentele de transport vor fi eliberate titularilor sau persoanelor împuternicite de acestea prin procură notarială, după prezentarea actului de identitate şi a cuponului de pensie specială pe luna noiembrie 2013.

În conformitate cu prevederile HCL nr. 261/2012, RAT Braşov va începe din data de 01 ianuarie 2014 distribuţia trimestrială a biletelor gratuite pentru transportul în comun pe raza municipiului Braşov beneficiarilor actului normativ menţionat.

Potrivit HCL nr. 261/2012 beneficiază, lunar, de 10 călătorii gratuite pe toate liniile RAT Braşov, cu excepţia liniei 20 (Livada Poştei – Poiana Braşov), următoarele categorii de persoane ce au domiciliul stabil în municipiul Braşov: a) persoanele vârstnice, definite astfel de Legea nr. 17/2000, cu completările ulterioare, respectiv femeile peste 63 de ani şi bărbaţii peste 65 de ani, persoane asistate social; b) pensionarii, indiferent de vârstă şi de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în caz soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă şi cu venituri sub 800 de lei.

Nu vor primi asemenea bilete categoriile de pensionari care beneficiază de gratuitate totală în baza unor legi speciale: deportaţi, foşti deţinuţi politic, veterani de război şi IOVR, revoluţionari 1989 şi 1987. De asemenea, nici pensionarii ale căror venituri depăşesc suma de 800 de lei lunar nu vor primi bilete gratuite.

Acordarea călătoriilor gratuite pe bază de bilet se va face după prezentarea următoarelor documente: copia după buletin/carte de identitate; copia după cuponul privind pensia pentru luna decembrie 2013; alte acte doveditoare a sursei de venit.

Înainte de primirea biletelor gratuite, beneficiarii HCL 261/2012 vor completa o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că solicitanţii nu au alte venituri decât cele din pensie. Formularul pentru aceste declaraţii va fi pus la dispoziţie de către RAT Braşov. La ridicarea biletelor, beneficiarul trebuie să aibă asupra sa şi cuponul de pensie în original, pentru a i se aplica pe acest document o ştampilă de control, care atestă primirea tichetelor. Cuponul de pensie în original trebuie să fie din luna anterioară momentului acordării biletelor.

Deţinătorii de drept ai biletelor gratuite vor putea circula pe mijloacele de transport în comun ale RAT Braşov având asupra lor buletinul/cartea de identitate şi cuponul de pensie, în original sau copie. RAT Braşov va distribui biletele gratuite prin toate casieriile proprii.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

 
Back to top!